HOME

Karin Brouwer

Karin Brouwer

Gedenkwaardig afscheid

Waar woorden soms te kort schieten, kan muziek juist heel veel zeggen. Tenslotte raakt muziek je rechtstreeks in je hart. Muziek is dan ook een belangrijk onderdeel bij een afscheid. Je vindt troost in muziek en wanneer een lied gevoelig en intens live gezongen wordt, heeft dat een toegevoegde waarde. De ervaring leert dat men tegenwoordig meer en meer van het traditionele afwijkt om een persoonlijkere invulling aan een afscheid mee te geven. Er is een steeds groeiende vraag naar live gezongen muziek, die aansluit op de hedendaagse wensen. Een lied, live gezongen, kan troost bieden aan de nabestaanden. En het is bij uitstek de manier om een dierbare een persoonlijk, maar vooral gedenkwaardig afscheid te bezorgen. Live zang bij een uitvaart is gewoonweg prachtig!